FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie C v kraji Plzeňském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Hana Otcovská G Plzeň, Mikulášské nám. 6/8 3 7 7,5 8,5 26
2. Kateřina Rollingerová G Plzeň, Mikulášské nám. 6/8 3 4 5,5 10 22,5
3. Jakub Turner G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 6/8 5 7 0 6 18
4. Anežka Tetřevová G Luďka Pika, Plzeň 6/8 3 4 0 10 17
5. Adam Pojar G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 4/6 0 3,5 0 4 7,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.