FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie C v kraji Ústeckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Tomáš Toman G Děčín 6/8 3 7 5 8 23
2. Lenka Weisová G Teplice 6/8 5 4 5 5 19
3. Jindřich Říha Podkrušnohorské G Most 6/8 3 5 2 9 19
4. Klára Válková G Teplice 6/8 5 5 0 7 17
5. Jana Křivohlavá G Josefa Jungmanna, Litoměřice 6/8 5 7 2 0 14
6. Jan Kousek G Chomutov 2/4 0 5 3 6 14
7. Lukáš Müller Podkrušnohorské G Most 6/8 3 4 0 10 17
8. Martin Kubánek G Roudnice nad Labem 6/8 5 4 0 4 13
9. Pham Quang Thanh G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem 6/8 5 6 0 2 13
10. Anežka Hozáková G Teplice 6/8 4 4 2 0 10
11. Šimon Kala G Roudnice nad Labem 6/8 3 5 0 2 10
12. Eliška Tintěrová G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem 6/8 2 6 0 2 10
13.–14. Helena Boušová G Teplice 6/8 1 4 0 4 9
Petr Kasper G Teplice 6/8 1 2 0 6 9
15. Ondřej Sternthal Podkrušnohorské G Most 6/8 0 4 0 5 9
16. Ondřej Bursík G T. G. Masaryka, Litvínov 6/8 3 2 0 2 7
17. Adam Hubený G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem 6/8 0 1 0 4 5
18. Tadeáš Jirák G Teplice 6/8 0 2 0 2 4
19. Mohamed Al-naggar Podkrušnohorské G Most 6/8 2 1 0 0 3

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.