FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie C v kraji Pardubickém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Prokop Bernard G Žamberk 6/8 5 8,5 8 6,5 28
2. David Theodor Nimrichtr G Pardubice, Dašická 6/8 4,5 5,5 6 6 22
3. Daniel Drábek G Pardubice, Dašická 2/4 5 5,5 0 7,5 18
4. Miroslav Pavlišta G Žamberk 6/8 7 5 0 5 17
5. František Šeda G Žamberk 6/8 2 4 0 2 8
6. Aneta Vašíčková G Pardubice, Dašická 2/4 1,5 2 0 2 5,5
7. Dana Kuttelwascherová G Polička 6/8 0 2,5 0 1,5 4

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.