FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie C v kraji Vysočina

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Štěpán Plass G Jihlava 2/4 7 8 8,5 10 33,5
2. Veronika Hlomová G a Obchodní akademie, Pelhřimov 6/8 4 6,5 5 7 22,5
3. Vojtěch Koten G dr. A. Hrdličky, Humpolec 6/8 4 5,5 6 5 20,5
4. Ondřej Přibyl G Otokara Březiny a SOŠ Telč 6/8 2 5,5 0 9 16,5
5. Pavel Prchal G a Obchodní akademie, Pelhřimov 2/4 4 4,5 0 2,5 11
6. Lukáš Záruba G a Obchodní akademie, Pelhřimov 2/4 3 5,5 0 2,5 11
7. Johann Sequens G Otokara Březiny a SOŠ Telč 6/8 4 3,5 0 2 9,5
8. Tereza Odehnalová G Žďár nad Sázavou 6/8 0 3,5 3,5 1 8
9. Filip Mařík G Otokara Březiny a SOŠ Telč 2/4 3 2,5 0 2 7,5
10. Jan Král Katolické G Třebíč 2/4 0 3 0 4,5 7,5
11. Marek Dřínovský G Bystřice nad Pernštejnem 6/8 1 3 0 2 6
12. Vojtěch Doležal G Žďár nad Sázavou 2/4 1 3,5 0 1,5 6
13. Michael Nechvátal G Otokara Březiny a SOŠ Telč 2/4 0,5 4,5 0 1 6
14. David Šindelář G Otokara Březiny a SOŠ Telč 6/8 2 1,5 0 2 5,5
15. Ondřej Houdek G Žďár nad Sázavou 2/4 0 4 0 1,5 5,5
16. František Vybíral G Otokara Březiny a SOŠ Telč 2/4 2 1,5 0 0 3,5
17. David Římák G Otokara Březiny a SOŠ Telč 2/4 0 1,5 0 1 2,5
18.–19. Nela Schwedlerová G Jihlava 2/4 0 1 0 0 1
Hana Trnková G Jihlava 2/4 0 1 0 0 1
20. Jakub Stránský G Otokara Březiny a SOŠ Telč 6/8 0 0 0 0 0

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.