FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie C v kraji Olomouckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Matouš Mišta G Olomouc, Hejčín, Tomkova 3/6 9 7 6 8 30
2. Lukáš Tabery Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov 6/8 1 7,5 8 10 26,5
3. Jana Kvapilová G Olomouc, Hejčín, Tomkova 6/8 7 5 3 10 25
4. Leoš Rozsypal Slovanské G Olomouc 2/4 4 6 8 3 21
5. Jáchym Kouba G Jakuba Škody, Přerov 6/8 6 6 2 6 20
6. Adam Žák G Jeseník 2/4 5 6 0 6 17
7. Daniel Hostášek G Jakuba Škody, Přerov 6/8 3 3 0 2 8
8. Ondřej Jírů G Šumperk 6/8 0 0 0 0 0

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.