FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie D v kraji Středočeském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Luboš Vlásek G a SOŠ ekonomická, Sedlčany 5/8 10 10 10 10 40
2. Adam Bretšnajder G Zikmunda Wintra, Rakovník 5/8 10 10 10 10 40
3.–4. Oliver Kodyš G Zikmunda Wintra, Rakovník 5/8 10 5 10 10 35
Andrej Štípek G Václava Beneše Třebízského, Slaný 5/8 10 5 10 10 35
5.–6. Matěj Mach G Příbram 1/4 10 5 10 10 35
Matyáš Zvěřina G Benešov 1/4 10 5 10 10 35
7. Mikuláš Chaloupka G Kladno 5/8 8 4 10 10 32
8. Zdeněk Kos G Zikmunda Wintra, Rakovník 5/8 10 2 10 10 32
9. Michal Babák G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 5/8 10 0 10 10 30
10. Klára Jeništová G Václava Beneše Třebízského, Slaný 1/4 9 5 10 5 29
11. Andrea Marešovská G a SOŠ ekonomická, Sedlčany 1/4 9 0 10 10 29
12. Marie Havlíčková G Kolín 1/4 9 4 6 8 27
13. Markéta Lindáková G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 5/8 10 1 6 10 27
14. Jan Vopalecký G Václava Beneše Třebízského, Slaný 5/8 6 5 10 4 25
15. Jakub Učík G Zikmunda Wintra, Rakovník 4/8 10 0 4 6 20
16. David Majer G Zikmunda Wintra, Rakovník 1/4 10 0 4 5 19
17. Lucie Votrubová G Benešov 5/8 10 0 2 5 17
18. Jindřich Havránek G a SOŠ ekonomická, Sedlčany 5/8 10 0 0 7 17
19. Jan Pek G Václava Beneše Třebízského, Slaný 5/8 10 1 0 11
20. Lukáš Pražák G Václava Beneše Třebízského, Slaný 5/8 10 0 0 0 10

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.