FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie D v kraji Karlovarském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Daniel Theiss G Cheb 5/8 10 8 10 10 38
2. Martin Coubal První české G v Karlových Varech 5/8 10 5 8 10 33
3. Václav Peleška První české G v Karlových Varech 5/8 8 3 8 10 29
4. Laura Gillarová G Cheb 5/8 10 0 7 10 27
5. Patrik Kadlec První české G v Karlových Varech 5/8 10 3 0 7 20
6. Lukáš Křenek G Cheb 5/8 8 1 6 0 15
7. Pavel Kyzman G Cheb 5/8 8 1 0 6 15
8.–9. Martin Havel SPŠ Ostrov 1/4 10 0 0 0 10
Filip Husák SPŠ Ostrov 1/4 10 0 0 0 10

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.