FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie D v kraji Ústeckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Martin Skála G Teplice 5/8 10 10 9 10 39
2. Matěj Chalupa G Teplice 5/8 10 10 3 7 30
3. Magdalena Hybnerová G Ústí nad Labem 5/8 10 0 10 10 30
4. Samuel Allen Laube G Josefa Jungmanna, Litoměřice 1/4 10 5 7 7 29
5. Michal Polák G Ústí nad Labem 5/8 10 5 6 7 28
6. Kateřina Rennerová G Teplice 5/8 10 5 5 6 26
7. Rozálie Rybová G Josefa Jungmanna, Litoměřice 5/8 10 3 6 7 26
8. Štěpán Urbanský G Teplice 5/8 10 5 4 6 25
9. Michal Diviš G Roudnice nad Labem 5/8 10 3 6 6 25
10. Barbora Lišková G Teplice 5/8 10 3 5 7 25
11. Lucie Švejkarová G T. G. Masaryka, Litvínov 1/4 10 1 7 7 25
12. Josef Rabas G Chomutov 1/4 10 0 7 8 25
13. Anna Škrdletová G Lovosice 1/4 9 6 4 4 23
14. Daniel Janoušek G Teplice 5/8 10 3 5 5 23
15. Tomáš Hořejší G Václava Hlavatého, Louny 5/8 10 1 5 7 23
16. Arsen Zhaxybekov G Chomutov 1/4 10 0 5 6 21
17. Eliška Bezoušková G Děčín 5/8 8 0 7 4 19
18. Marie Barčová G Děčín 5/8 10 0 4 5 19
19. Ondřej Marek G Teplice 5/8 8 0 3 6 17
20.–21. Adam Holub G Teplice 5/8 10 0 4 4 18
Rostislav Malý G Chomutov 1/4 10 0 4 4 18
22. Eliška Lieselová G Děčín 5/8 2 0 2 9 13
23. Mikuláš Novotný G Chomutov 1/4 10 1 0 1 12
24. Tobiáš Zvonek G Ústí nad Labem 5/8 10 0 0 0 10

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.