FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie D v kraji Pardubickém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Jáchym Chadima G Polička 5/8 10 10 10 9 39
2. Boleslav Peřina G Pardubice, Mozartova 5/8 10 10 8 7 35
3. Michal Branda G Pardubice, Dašická 5/8 10 4,5 10 10 34,5
4. Tomáš Broulík G Polička 1/4 7 10 9 8 34
5. Jan Wawrzyczek G Pardubice, Dašická 1/4 10 4,5 10 9 33,5
6. Anna Bártová Anglické G a SOŠ Pardubice 1/4 10 5 9 9 33
7. Kateřina Mimrová G Vysoké Mýto 5/8 10 3 10 10 33
8. Štěpán Klusoň G Polička 1/4 10 4,5 8 8,5 31
9. Jakub Batěk G Polička 5/8 10 4 6 8,5 28,5
10. Vojtěch Jílek G Polička 5/8 10 3 7,5 8 28,5
11. Tereza Novotná G Ústí nad Orlicí 5/8 10 1 2 4 17
12. Viktor Olšinár G Polička 1/4 9 4,5 0 0 13,5
13. Anna Martincová G Ústí nad Orlicí 5/8 10 0,5 0 0 10,5
14. Iva Barcalová G Vysoké Mýto 5/8 10 0 0 0 10

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.