FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie D v kraji Olomouckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Jan Flajšar G Olomouc, Hejčín, Tomkova 5/8 10 10 10 10 40
2. Pavla Šimová G Šumperk 5/8 10 10 10 10 40
3. Nikolas Pippal G Olomouc, Hejčín, Tomkova 4/8 10 10 10 7 37
4. Marián Baňas Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 3/6 10 10 10 7 37
5. Vojtěch Zámorský G Jakuba Škody, Přerov 5/8 10 4 10 10 34
6. Radim Krška G Jakuba Škody, Přerov 5/8 9 4 10 10 33
7. Magda Kočí G Šumperk 1/4 10 4 10 9 33
8. Pavel Hradil G Jakuba Škody, Přerov 5/8 10 4 8 9 31
9. Martin Skýpala G Jakuba Škody, Přerov 5/8 10 1 10 10 31
10. Jan Heřmanský G Šumperk 1/4 10 4 8 8 30
11. Karin Motáňová G Jiřího Wolkera, Prostějov 5/8 10 4 10 6 30
12. Adrien Stojčev G Jeseník 5/8 10 0 10 7 27
13. Jan Skoupil G Hranice 3/6 9 0 10 7 26
14. Adam Horák G Hranice 3/6 10 4 10 1 25
15. Josef Beneš G Jiřího Wolkera, Prostějov 5/8 8 0 10 7 25
16. Tereza Hajduková G Jiřího Wolkera, Prostějov 5/8 10 1 2 7 20
17. Tereza Kupčíková G Šumperk 1/4 10 0 4 6 20
18. Oliver Kožuškanič G Šumperk 1/4 10 3 6 0 19
19. Tereza Žáčková G Jiřího Wolkera, Prostějov 5/8 9 1 2 7 19
20. Michal Šuhaj G Jiřího Wolkera, Prostějov 5/8 8 2 0 7 17
21. Adéla Kovaříková G Jiřího Wolkera, Prostějov 5/8 9 1 0 7 17
22. Natálie Mičunková G Šumperk 1/4 8 0 4 5 17
23. Zuzana Tulisová G Jeseník 5/8 10 0 4 2 16
24. Hanna Hřebíčková G Šumperk 5/8 10 0 2 2 14
25. Filip Tříska G Šumperk 1/4 9 0 0 1 10
26. Filip Novák G Jiřího Wolkera, Prostějov 5/8 7 0 0 1 8
27. Michal Srostlík G Jiřího Wolkera, Prostějov 5/8 0 0 2 4 6
28. Tereza Svobodová G Šumperk 1/4 0 0 0 0 0

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.