FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky školního kola 63. ročníku FO kategorie D ve škole G Christiana Dopplera, Praha 5

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh a odevzdali řešení experimentální úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D1-1 D1-2 D1-3 D1-4 D1-5 D1-6 D1-7 Celkové body
1. Vojtěch Dvořák G Christiana Dopplera, Praha 5 1/4 10 10 9,5 9 10 7 10 65,5
2. Tomáš Plášek G Christiana Dopplera, Praha 5 5/8 10 10 10 8 8 9 6 61
3. Petr Šišlák G Christiana Dopplera, Praha 5 5/8 10 9 9 7 7 8 9 59
4. Mikuláš Jandík G Christiana Dopplera, Praha 5 5/8 10 10 10 6 10 10 56
5. Vít Ungermann G Christiana Dopplera, Praha 5 5/8 9 8 9 7 7 7 47
6. Albert Bakoč G Christiana Dopplera, Praha 5 5/8 10 9 9 9 10 47
7. Jiří Maxmilián Stříbrný G Christiana Dopplera, Praha 5 1/4 9 10 9 9 7 44
8. Matyáš Hendrich G Christiana Dopplera, Praha 5 5/8 10 8 7 9 8 42
9. Richard Smutný G Christiana Dopplera, Praha 5 1/4 10 7 5 5 7 34

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.