FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky školního kola 63. ročníku FO kategorie D ve škole G Opatov, Praha 4, Konstantinova

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh a odevzdali řešení experimentální úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D1-1 D1-2 D1-3 D1-4 D1-5 D1-6 D1-7 Celkové body
1. David Košata G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 7 9 9 9 9 9 9 61
2. Jakub Korec G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 9 9 8 8 8 9 9 60
3. Jakub Škaloud G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 8 9 8 8 8 9 9 59
4. Petr Pliska G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 8 9 9 7 9 7 9 58
5. Klaudie Hanušová G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 9 9 8 7 8 8 8 57
6. Matěj Břeský G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 8 7 8 7 9 8 9 56
7. Hana Malečková G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 9 9 6 7 9 8 8 56
8. Kryštof Břeský G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 9 8 7 8 8 6 8 54
9. Michal Hurník G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 9 8 8 7 5 8 9 54

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.