FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky školního kola 63. ročníku FO kategorie D ve škole G Praha 2, Botičská

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh a odevzdali řešení experimentální úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D1-1 D1-2 D1-3 D1-4 D1-5 D1-6 D1-7 Celkové body
1. Jan Kisiel G Praha 2, Botičská 1/4 10 10 10 10 10 9 10 69
2. Zuzana Grycová G Praha 2, Botičská 1/4 8 8 10 10 9 6 9 60
3. Anna Krajnikovská G Praha 2, Botičská 1/4 9,5 10 9 10 10 4 52,5
4. Alena Lénertová G Praha 2, Botičská 1/4 10 6 10 10 3 6 45
5. Matyáš Mlíka G Praha 2, Botičská 1/4 6,5 10 7 8,5 5 5 42
6. Ilya Pogrebňa G Praha 2, Botičská 1/4 7,5 3 6 7 8 7 38,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.