FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie E v okrese Litoměřice

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Vojtěch Jersák ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 9,5 5 10 5 29,5
2. Hana Drašnarová G Lovosice 4/8 10 9 9 1 29
3. Marek Bárta ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 9,5 3 10 0,5 23
4. Jaroslav Seifert ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 9,5 6 6,5 0 22
5. Daniel Jirků ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 10 0 9 0 19
6. Vojtěch Pachir ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 0 1 1 0,5 2,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.