FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky školního kola 63. ročníku FO kategorie B ve škole G a Obchodní akademie, Pelhřimov

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh a odevzdali řešení experimentální úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5 B1-6 B1-7 Celkové body
1. Zlata Vratišovská G a Obchodní akademie, Pelhřimov 7/8 10 10 5 8 5 5 5 48
2. Bohumil Zíka G a Obchodní akademie, Pelhřimov 7/8 9,5 10 6 10 9 44,5
3. Vojtěch Dvořák G a Obchodní akademie, Pelhřimov 7/8 7 6 10 5 10 38

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.