FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie E v okrese Ústí nad Labem

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Daniela Strnadová G Ústí nad Labem 4/8 10 8,5 10 8 36,5
2. Kateřina Kopecká G Ústí nad Labem 4/8 9 8 7 10 34
3. Tobiáš Zvonek G Ústí nad Labem 4/8 10 8 9 1 28
4. Šimon Plachý ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 9 9 10 7,5 1 27,5
5. Michal Polák G Ústí nad Labem 4/8 10 7 7 1 25
6. Nela Zimová G Ústí nad Labem 4/8 8 7,5 8 1 24,5
7. Magdalena Hybnerová G Ústí nad Labem 4/8 10 9 4 1 24
8. Kateřina Krčmaříková ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 9 7 3 10 1 21
9. Natálie Fišerová ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 9 7 0 7,5 6 20,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.