FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky školního kola 64. ročníku FO kategorie A ve škole G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh a odevzdali řešení experimentální úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník A1-1 A1-2 A1-3 A1-4 A1-5 A1-6 A1-7 Celkové body
1. Lukáš Wendzel G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/4 10 10 10 10 5 10 5 60
2. Ondřej Trinkewitz G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 8/8 0 10 10 10 10 10 10 60

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.