FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky školního kola 64. ročníku FO kategorie A ve škole Wichterlovo G Ostrava

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh a odevzdali řešení experimentální úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník A1-1 A1-2 A1-3 A1-4 A1-5 A1-6 A1-7 Celkové body
1. Dalibor Večeřa Wichterlovo G Ostrava 8/8 0 10 0 10 9 10 8 47
2. David Havrlant Wichterlovo G Ostrava 7/8 10 0 10 10 0 10 6 46
3. Tomáš Janoušek Wichterlovo G Ostrava 8/8 0 10 0 10 10 10 5 45
4. Petr Němec Wichterlovo G Ostrava 5/8 10 9 10 6 0 10 0 45
5. Václav Vinkler Wichterlovo G Ostrava 3/4 6 0 10 6 0 10 5 37

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.