FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie E v okrese Chrudim

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Matěj Bureš ZŠ Skuteč, Smetanova 9 10 7 10 10 37
2. Eliška Hromádková G K. V. Raise a SOU Hlinsko 4/8 10 8 8 10 36
3. Adam Sádovský G K. V. Raise a SOU Hlinsko 4/8 10 8 8 10 36
4. Matouš Volf ZŠ Chrast 9 10 8 10 8 36
5. Vojtěch Krejcar ZŠ Chrudim, Školní náměstí 9 7 0 6 8 21
6. Michael Stehno ZŠ Chrudim, Školní náměstí 9 7 0 10 0 17
7. Kamil Plitz ZŠ Chrudim, Školní náměstí 9 0 0 1 0 1

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.