FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie E v okrese Praha 6

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. David Hromádka G Praha 6, Nad Alejí 4/8 10 10 10 10 40
2. Sabina Mihulová G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9 10 6 10 35
3. Matěj Pěnička G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9 10 5,5 10 34,5
4. Vítězslava Šmídová G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9,5 5 9 10 33,5
5. Otakar Hochman G Praha 6, Nad Alejí 4/8 10 5 10 8 33
6. Dalibor Pospíšil G Praha 6, Nad Alejí 4/8 7 6 9 9 31
7. Eliška Dryáková G Praha 6, Nad Alejí 4/8 7,5 3 10 10 30,5
8. Christine Elizabeth Cianci G Praha 6, Nad Alejí 4/8 7,5 8 4 9 28,5
9. Klára Hájková ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 9 8 5 9 0 22
10. Jakub Remeš ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 9 5 6 7 2 20
11. Vít Štenc G Praha 6, Nad Alejí 4/8 6 4 5 0 15
12. Kryštof Kadlčák ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 9 4 2 4 5 15
13. Petr Laškevič G Praha 6, Nad Alejí 4/8 0,5 0 0 0 0,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.