FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie E v okrese Uherské Hradiště

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Jan Theodor Hrdý G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 4/8 9 10 10 10 39
2. Jan Knotek G Uherské Hradiště 4/8 10 9 10 10 39
3. David Bartoš ZŠ Prakšice 9 10 9 10 9,5 38,5
4. Matěj Trtek ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 10 8 7 9 34
5. Josef Mikulec ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 9 5 10 9 33
6. Jakub Karlík ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 9 9 10 0 28
7. Barbora Zálešáková G Uherské Hradiště 4/8 10 10 5 1 26
8. Petr Kroča G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 4/8 9 6 10 1 26
9. Aneta Jančová ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 9 7 10 0 26
10. Daniela Černušková G Uherské Hradiště 4/8 10 6 8,5 24,5
11. Šimon Bartoš ZŠ Šumice 9 10 2 7 0 19
12. Petra Chvílová ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 10 2 6 0 18
13. Karin Neštinová ZŠ a ZUŠ Strání 9 4 0 4 0 8

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.