FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie E v okrese Zlín

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Lukáš Hrdý G Zlín 4/8 10 10 10 10 40
2. Marek Navrátil G Zlín 4/8 10 8 10 10 38
3. David Pethö G Zlín 4/8 10 9 10 8 37
4. Marek Valkovič G Zlín 4/8 10 6 8 8 32
5. Ondřej Siuda ZŠ Zlín, Okružní 9 10 8 10 0 28
6. Robin Šilberský G Zlín 4/8 10 8 7 0 25
7. Veronika Bělušová G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 4/8 10 2 4 6 22
8. Matyáš Minařík G Zlín 4/8 10 3 6 0 19
9. Bronislava Bencková G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 4/8 10 0 5 0 15
10. Adam Šebesta ZŠ Zlín, Okružní 9 10 2 2 0 14

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.