FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie E v okrese Bruntál

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Tereza Kubiszová ZŠ Město Albrechtice 9 10 8 10 8 36
2. Petr Brettschneider Všeobecné a sportovní G Bruntál 4/8 10 9 10 7 36
3. Viktor Zivčák G Krnov 4/8 10 7 10 6 33
4. Václav Bajtek G Krnov 4/8 9 9 7 5 30
5. Tadeáš Vacula G Krnov 4/8 9 9 8 4 30
6. Karel Holba Všeobecné a sportovní G Bruntál 4/8 8 7 8 6 29
7. Jiří Uvíra Všeobecné a sportovní G Bruntál 4/8 10 0 9 10 29
8. Ondřej Foldyna Všeobecné a sportovní G Bruntál 4/8 9 3 10 1 23
9. Jakub Herman ZŠ Město Albrechtice 9 7 4 1 12

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.