FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie E v okrese Nový Jičín

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Šimon Bartoň G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/8 10 10 10 10 40
2. Jan Daniel Mališ G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/8 8 10 10 10 38
3. Filip Káňa G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/8 10 10 10 6 36
4. David Číž ZŠ Kopřivnice, 17.listopadu 1225 9 7 6 5 7 25
5. Jáchym Kohout Masarykovo G Příbor 4/8 10 2 10 1 23

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.