FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie F v okrese Beroun

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Vašek Gärtner G Joachima Barranda, Beroun 3/8 10 10 10 10 40
2. Jakub Tošnar G Joachima Barranda, Beroun 3/8 10 10 10 8 38
3. Cyril Šebek G Joachima Barranda, Beroun 3/8 7 10 10 10 37
4. Adam Denko G Joachima Barranda, Beroun 3/8 8,5 10 10 7 35,5
5. Vojtěch Chaloupka G Joachima Barranda, Beroun 3/8 10 6 10 8 34
6. Adam Vášek G Joachima Barranda, Beroun 3/8 8 2 10 10 30
7. Maxim Sklenář G Joachima Barranda, Beroun 3/8 6 4 10 5 25
8. Antonín Novotný G Joachima Barranda, Beroun 3/8 5 10 10 0 25
9. Johanka Jeránková G Joachima Barranda, Beroun 3/8 8 4 10 2 24
10. Michal Hamerník G Joachima Barranda, Beroun 3/8 4 0 10 0 14

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.