FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky ústředního kola 62. ročníku FO kategorie A

Vítězi se stávají účastníci s alespoň 35 body. Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 19,5 body.

Pořadí Účastník Škola Ročník A3-1 A3-2 A3-3 A3-4 A3-E Celkové body
1. Viktor Fukala G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 8/8 10 9 9,5 9,5 20 58
2. Marek Fürst G Christiana Dopplera, Praha 5 8/8 10 9 3 9 17 48
3. Matěj Dvořák G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 8/8 8 8 3,5 10 17,5 47
4. Adam Mendl G Pierra de Coubertina, Tábor 8/8 9,5 8,5 4,5 9,5 15 47
5. Jiří Kohl Biskupské G Brno a MŠ 7/8 10 9 2 9 15 45
6. Robert Gemrot G Havířov, Komenského 8/8 3,5 5 10 8 18 44,5
7. Karel Chwistek Mendelovo G Opava 4/4 10 10 5,5 17,5 43
8. Hynek Jakeš Slovanské G Olomouc 7/8 10 0 6 9 16 41
9. Jiří Kalvoda G Brno, třída Kapitána Jaroše 4/4 5 10 9 15 39
10. Tomáš Vítek G a Jazyková škola, Břeclav 8/8 0,5 10 7 3,5 18 39
11. Vojtěch David Wichterlovo G Ostrava 8/8 3 5 5,5 9,5 13 36
12. David Kamenský G a Jazyková škola, Břeclav 8/8 5 0 3,5 9,5 16 34
13. Jonáš Dej Wichterlovo G Ostrava 6/8 5 6 3 6 13,5 33,5
14. Jan Červeňan G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 4/4 3 0 5 10 15,5 33,5
15. Václav Maštera G Pierra de Coubertina, Tábor 7/8 1 8 4,5 6,5 13,5 33,5
16. Václav Janáček G Brno, třída Kapitána Jaroše 4/4 0 9 4,5 6 14 33,5
17. Tomáš Čajan G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 3/4 7,5 3 9,5 12,5 32,5
18. Vojtěch Kuchař Wichterlovo G Ostrava 4/4 4 9 4 4,5 10,5 32
19. Kryštof Boura G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 4/4 0 6 3 9,5 13,5 32
20. Pavel Provazník G Pardubice, Dašická 2/4 0,5 4 5,5 4 14 28
21. Štěpán Hortlík G Pardubice, Dašická 8/8 0,5 4 10 1,5 11 27
22. Martin Beneš G Jihlava 8/8 0,5 6,5 7,5 1,5 10,5 26,5
23. Jindřich Matuška G Brno, třída Kapitána Jaroše 4/4 6 7,5 3 10 26,5
24. Jakub Kislinger G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 8/8 3 8,5 2 11 24,5
25. Ondřej Sladký G Plzeň, Mikulášské nám. 8/8 5 0 3 5 10,5 23,5
26. Jan Čarvaš G Praha 6, Nad Alejí 8/8 7,5 15 22,5
27. Ondřej Marek G Christiana Dopplera, Praha 5 4/4 0 5 3,5 14 22,5
28. Filip Gregora G Lanškroun 8/8 0,5 6 2,5 13 22
29. David Podrápský G Teplice 8/8 1 0 4 16 21
30. Michal Žáček G Lovosice 4/4 3 6,5 6 5 20,5
31. Antonín Hejný G Praha 9, Litoměřická 8/8 2,5 0 3 5,5 9 20
32. Magdaléna Mišinová G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 8/8 0 1 5 13,5 19,5
33. Tomáš Veselý G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 8/8 0 7 4,5 1,5 6,5 19,5
34. Patrik Kašpárek Katolické G Třebíč 8/8 3 4 4 8 19
35. Vojtěch Fošum G Český Krumlov 8/8 0,5 5 0,5 12,5 18,5
36. Marek Hanzl G Luďka Pika, Plzeň 8/8 0 2 3,5 2 11 18,5
37. František Krůs Masarykovo G Plzeň 8/8 0 0 3,5 14,5 18
38. Josef Ander G Olomouc, Hejčín, Tomkova 8/8 1,5 4,5 11 17
39. Ondřej Zikmund G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 6/6 3 6 3 1,5 3 16,5
40. Michal Mrkos G Polička 3/4 1 2 1 12 16
41. Ondřej Chwiedziuk G F. X. Šaldy, Liberec 8/8 0 4,5 0,5 11 16
42. Markéta Nerodilová Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 4/4 0 0 5,5 0,5 10 16
43. Kryštof Rais G Plzeň, Mikulášské nám. 4/4 7 4 1 4 16
44. Ondřej Štorek G Pardubice, Dašická 8/8 0,5 0 1,5 1 12 15
45. Blanka Vrbová Klvaňovo G a SZŠ Kyjov 3/4 0 0 2 3 9 14
46. Karel Mudruňka G Pardubice, Dašická 8/8 1 1 3,5 0 7,5 13
47. Oto Ulrich G Uherské Hradiště 7/8 0,5 0 3 0 8 11,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.

Toto je sdílená výsledková listina pro: Ústřední kolo A, Ústřední kolo (praktická část) A. Jsou v ní započítány body ze všech úloh těchto kol.