FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 65. ročníku FO kategorie E v kraji Libereckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1.–3. Dominik Kudr ZŠ, Studenec 9 10 10 10 10 40
Anna Matiášková Gymnázium Turnov 4/8 10 10 10 10 40
Artur Tegelman G Tanvald 4/8 10 10 10 10 40
4. Štěpán Tomášek ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 9 10 10 10 9 39
5. Nick Petruch ZŠ Liberec, Lesní 9 10 10 9 10 39
6. Michal Nosek G F. X. Šaldy, Liberec 4/8 10 10 8,5 10 38,5
7.–8. Magdalena Drápalová G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 4/8 10 10 10 8 38
Karel Mauder G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 10 10 8 38
9. Sedrik Brož G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 4/8 10 10 8 8 36
10. Václav Plaček G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 4/8 10 10 7 7 34
11. Martin Severa G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 9 8 6 33
12. Martin Žalud G F. X. Šaldy, Liberec 4/8 10 10 4 9 33
13. Vít Vakula G Česká Lípa 4/8 10 9,5 2 9 30,5
14. Radim Kučera ZŠ Liberec, Lesní 9 10 7 2,5 8 27,5
15. Roman Shapirko ZŠ U Lesa, Nový Bor 9 10 9 2,5 2 23,5
16. Bach Hoang ZŠ Liberec, Broumovská 9 10 4 2 5 21
17. Zuzana Keršlágerová G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 4 1 3 18
18. Lucie Prokopová ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 9 2 2 2 0 6

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Nižší ročník studia.
  3. Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.