FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky školního kola 62. ročníku FO kategorie F

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh.

Pořadí Účastník Škola Škola Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Celkové body
1. Tereza Nejezchlebová G Pardubice, Dašická G Pardubice, Dašická 3/8 10 10 10 10 6 9 0 10 10 75
2. Kateřina Dušková G Pardubice, Dašická G Pardubice, Dašická 3/8 9 10 10 10 8 9 7 10 0 73
3. Petr Janoušek ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 8 9 6 10 10 7 6 10 2 10 70
4. Radek Roub G Pardubice, Dašická G Pardubice, Dašická 3/8 9 10 8 10 8 0 8 8 0 61
5. Martin Forejt G a Obchodní akademie, Pelhřimov G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/8 10 10 9 10 10 49
6. Jiří Poduška G a Obchodní akademie, Pelhřimov G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/8 10 9 9 10 10 48

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.