FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie E v okrese Beroun

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Dana Myškeříková G Joachima Barranda, Beroun 4/8 10 9 10 6 35
2. Jan Havlík G Joachima Barranda, Beroun 4/8 10 8 10 5 33
3. Eduard Frühauf G Joachima Barranda, Beroun 4/8 9 8 10 2,5 29,5
4. Jan Rous G Joachima Barranda, Beroun 4/8 9 6,5 7,5 6 29
5. Matouš Novotný G Joachima Barranda, Beroun 4/8 9 8 10 0 27
6. Ondřej Gacho G Joachima Barranda, Beroun 4/8 10 7,5 3 3,5 24
7. Václav Bok G Joachima Barranda, Beroun 4/8 10 4 7 3 24

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.