FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie B v kraji Vysočina

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Eva Feldbabelová Katolické G Třebíč 3/4 8,5 0 6 8 22,5
2. Tomáš Jaroš G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/4 6 8 14
3. Duy Le G a Obchodní akademie, Pelhřimov 7/8 5,5 3 0,5 9
4. Jan Metela G Bystřice nad Pernštejnem 7/8 6 1 1 8
5. Vít Pavlík G Havlíčkův Brod 3/4 5 1 0,5 0 6,5
6. Hana Sochorová G Žďár nad Sázavou 7/8 3 0 3 0 6
7. Vítězslav Havlíček G Velké Meziříčí 7/8 2,5 3 5,5
8. Pavel Dvořák G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/4 3,5 1 0,5 0 5
9.–10. Petr Přibyl G Žďár nad Sázavou 7/8 1 1 1,5 0 3,5
Marek Váša G Žďár nad Sázavou 7/8 1 1 1,5 0 3,5
11. Jan Bajer G Jihlava 5/6 2,5 0 0 1 3,5
12. Jakub Petr G Žďár nad Sázavou 3/4 1,5 1 0,5 3
13. Matěj Mihulka G Jihlava 5/6 1,5 1 2,5
14.–15. Adam Kotrč G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/4 2 0 0 0 2
Vojtěch Srbecký G Jihlava 7/8 2 0 2
16. Milan Švoma G Žďár nad Sázavou 7/8 0 1 0,5 0 1,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.