FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie B v kraji Zlínském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Tomáš Čajan G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 3/4 6 4 8 2 20
2. Petr Procházka Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 3/4 7 2 9 0 18
3. Jakub Nevařil G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 7/8 5 9 14
4. Oto Ulrich G Uherské Hradiště 7/8 6 0 3 3 12
5. Martin Garncarz G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 3/4 5 0 5 10
6. Vít Kejhar G Rožnov pod Radhoštěm 7/8 1,5 6 0 0 7,5
7. Martin Holčák G Rožnov pod Radhoštěm 3/4 1 5 6
8.–9. Jakub Fišner G Uherské Hradiště 3/4 1 0 1
Štěpán Fárek G Rožnov pod Radhoštěm 3/4 1 1
10. Filip Chodura G Zlín 3/4 1 0 0 0 1

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.