FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie C v kraji Karlovarském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Jaroslav Rozmuš SPŠ Ostrov 2/4 10 6 9 25
2. Vladimíra Brabcová SPŠ Ostrov 2/4 10 6 0 16
3. Lucie Voháňková První české G v Karlových Varech 6/8 4 2 4 3 13
4. Richard Bleier První české G v Karlových Varech 6/8 2 3 0 2 7
5. Odnřej Klaban SPŠ Ostrov 2/4 4 3 0 7
6. Šimon Chlup SPŠ Ostrov 2/4 4 3 0 0 7
7. Archip Barkov První české G v Karlových Varech 6/8 2 3 0 0 5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.