FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie E v okrese Jihlava

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Matyáš Vítek ZŠ Jihlava, Seifertova 9 8 9,5 10 10 37,5
2. Ondřej Bumbálek ZŠ Jihlava, Seifertova 9 7,5 8 10 8 33,5
3. Anna Smrčková G Jihlava 2/6 8 10 8,5 3 29,5
4. Eliška Tomanová ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 9 8 9 8,5 3,5 29
5. Jasmína Ritterová G Otokara Březiny a SOŠ Telč 4/8 7 9,5 7,5 4 28
6. Matěj Černáš G Otokara Březiny a SOŠ Telč 4/8 6 9 8,5 4 27,5
7. Martin Charvát ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 9 7 7,5 8,5 3 26
8. Marie Pykalová G Otokara Březiny a SOŠ Telč 4/8 3 3 1,5 3 10,5
9. Tomáš Vrátný ZŠ Jihlava, Havlíčkova 9 1 7,5 0 2 10,5
10. Jakub Komárek ZŠ Jihlava, Havlíčkova 9 7 2 9
11. Jáchym Taláček G Jihlava 2/6 1 3 3 0 7

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.