FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie C v kraji Zlínském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Jakub Červeňan G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 6/8 6 9 10 10 35
2. Radovan Lev G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 4/6 9 5 10 7 31
3. Monika Drexlerová G Rožnov pod Radhoštěm 6/8 7 5 8 10 30
4. Kristýna Bělušová G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 6/8 5 4 8 10 27
5. Radim Kopunec G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 6/8 5 4 6 10 25
6. Josef Hlahůlek G Uherské Hradiště 2/4 5 5 0 10 20
7. Dominik Večeřa G Kroměříž 2/4 2 5 0 10 17
8. Vojtěch Kočár G Kroměříž 2/4 2 5 4 2 13
9. David Ševčík G Uherské Hradiště 2/4 5 3 2 2 12
10. Vojtěch Man G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 6/8 0 8 0 0 8

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.