FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 63. ročník ve školním roce 2021/2022

Výsledky

63. ročník

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

Kategorie E

Kategorie F

Kategorie G

62. ročník

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

Kategorie E

Kategorie F

Kategorie G

Aktuální ročník